Nowe dane jak raportować do BDO i KOBIZE

rcingu środowiskowego w Twoim regionie. Konsultanci należący do tej firmy często ściśle współpracują z klientem, czy to konsultując się z nim, czy zlecają

Nowe dane jak raportować do BDO i KOBIZE Obsługa BDO

Oferujemy doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Szukamy partnerów, którzy są zorientowani na środowisko i rozumieją koncepcję zrównoważonego rozwoju w zakresie doradztwa, pozwoleń i outsourcingu środowiskowego w Twoim regionie.

Konsultanci należący do tej firmy często ściśle współpracują z klientem, czy to konsultując się z nim, czy zlecają